Weer eens iets anders…

Weer eens wat anders dan achter mijn stoffige bureau statisch tekstschrijven. Nu stof happen met actief klussen bij Regionale Organisatie Huisartsen West-Nederland. Deze organisatie heeft letterlijk en figuurlijk meer ruimte nodig om in de toekomst nog beter in te kunnen spelen op de enorme uitdagingen van de zorg.

IMG_0420

Als regisseur tussen gemeentes, bewoners, zorgverleners en andere instanties wil ze multidisciplinaire samenwerkingsverbanden opzetten en formaliseren. Door meer patiënten op zo’n manier in de eerstelijnsgezondheidszorg te behandelen, blijven hogere kosten van de tweedelijnszorg bespaard!