MeerMatch

 

marketing-pr-concepten-meermatchVoor nieuw op te zetten kennisplatform voor en door ondernemend Haarlemmermeer MeerMatch ben ik gevraagd als bestuurslid het concept verder uit te werken en de PR, marketing en communicatie voor mijn rekening te nemen.

 

 

 

marketing-concepten-meermatchAanpak voor MeerMatch
In de twee jaar dat ik dit gedaan heb, heb ik meegedacht over het strategisch in de markt zetten van het concept, het meedenken over beleid, het vinden van expertpartners, kennispartners en mediapartners, het werven van vragenstellers, netwerken en het communicatief en promotioneel vermarkten van MeerMatch.

 

Daarnaast was ik als bestuurslid tevens verantwoordelijk voor het opzetten van een communicatiebeleid, het inrichten en beheren van social media, het opzetten en vormgeven van een nieuwsbrief, het onderhouden van perscontacten en het daadwerkelijk uitvoeren van het beleid waaronder het schrijven van teksten voor website, persberichten, artikelen, brochures, columns en overige uitingen.