HMore

 

hoofdredacteur  HMoreVoor de start van regionale lifestyleglossy HMore heb ik als hoofdredacteur mee mogen denken over de inhoud, doelgroep en redactionele invulling van het magazine.

 

Aanpak hoofdredactie Hmore
Hoewel het een te brede doelgroep is, was de uitdrukkelijke wens van de founders om een publieksmagazine én bedrijfsblad te ontwikkelen dat iedereen zou aanspreken. Een hele uitdaging, maar met pijlers als Travel, Experience, Business en Travel en een exclusieve opmaak is het toch gelukt.

 

 

hoofdredactie-journalistiek-hmore

Voor dit magazine voor ondernemers en inwoners van Haarlemmermeer heb ik een stijlboek en bladformule opgezet, namen en inhoud van rubrieken bedacht, eerder gemaakte artikelen beoordeeld en herschreven plus nieuwe opdrachten bij andere journalisten en fotografen uitgezet. Om het nummer van minimaal 128 redactionele en commerciële pagina’s in zeer korte tijd af te ronden en te presenteren, heb ik ook stockteksten gebruikt.